Dataansvarlig

Vi er som virksomhed dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra vores kunder, potentielle kunder, og ansøgere.

Du finder vores kontaktoplysninger her:
M.R. Logistik ApS

Lokesvej 8

8230 Åbyhøj, Danmark

Telefon: (+45) 30 416 416

E-mail: kontakt@mrlogistik.dk

CVR nr.: 20629659

Baggrund

Behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger der direkte eller indirekte kan henføres til en person.

Behandlingens formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

  1. Når du kontakter os i forbindelse med spørgsmål eller booking.

Når du har spørgsmål til vores hjemmeside, eller ønsker flere oplysninger om vores services, eller booking, så kan du kontakte os via.:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan levere en ydelse til dig, eller svare på dine spørgsmål.  Det er kun den information som du giver os, der behandles i forbindelse med vores kommunikation.

Typisk behandler vi, i forbindelse med ovenstående, følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefon.

Hjemlen til at behandle personoplysningerne afhænger af formålet med behandlingen. Når vi besvarer dine spørgsmål er vores hjemmel databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), og når du foretager en booking eller henvender dig omkring at blive vognmand er hjemlen databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

Vi sletter den gemte kommunikation senest ½ år efter vores seneste kontakt, og hurtigere når der ikke længere foreligger behandlingsformål. Dette er gældende i almindelighed.

Hvis der i særlige tilfælde opstår behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så ville dette kunne være tilfældet.

Vi er forpligtet til at opbevare regnskabsbilag i minimum 5 år efter seneste aflagte årsregnskab.

  1. Når du besøger vores hjemmeside.

Vores hjemmeside gør brug af cookies. Du kan læse mere om, hvordan vi anvender cookies i vores cookiepolitik. Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen.  

Der er på vores hjemmeside links til vores profiler på andre hjemmesider, herunder Facebook og LinkedIn, der begge er selvstændigt dataansvarlige for disse og befinder sig i tredjelande. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse sider hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger, hvis du besøger disse.

Samarbejde med tredjemand

I virksomheden benytter vi os af eksterne samarbejdspartnere og leverandører til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksempler på eksterne samarbejdspartnere kan være systemer der hjælper til organisering af vores arbejde og daglige drift, markedsføring, og web-hosting.

Som dataansvarlig er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Vi stiller derfor krav til vores samarbejdspartenere, hvor disse skal kunne stille garanti for, at personoplysningerne bliver beskyttet.  

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Tredjelande

Vi er som virksomhed forpligtet til at oplyse dig omkring, hvorvidt dine persondata kan blive overført til tredjelande, hvis vi benytter en databehandler i f.eks. USA.

På nuværende tidspunkt benytter vi ikke tredjelande i virksomhedens praksis, men skulle det ændres i fremtiden vil vores privatlivspolitik løbende blive opdateret, og det vil således fremgå heraf.

Behandlingssikkerhed

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelseslovgivningen, og den lovgivning der falder ind under virksomhedens forretningsområde.

For at vi kan beskytte vores kunders oplysninger på bedste vis, har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi på den måde kan leve op til vores dataansvar.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har i virksomheden indført en it-sikkerhedspolitik og god databehandlingsskik, som sætter retningslinjerne for virksomhedens overordnede sikkerhed.

Vi benytter os af adgangsbegrænsninger, så medarbejdere udelukkende kun har adgang til personoplysninger, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.

Vi arbejder ud fra et dataminimerings-synspunkt, hvor vi kun indhenter de abolutte nødvendige oplysninger for arbejdets udførelse, disse data går igennem en pseudonymiserings proces alt efter behov.

Vi anvender antivirus programmer, jævnlige fornyelser af adgangskoder, opdatering af systemer, ajour viden om IT-udviklingen, for at sikre vores data mod lettere tilgængelige IT-systemer og aktuelle IT-trusler.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til indsigt.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler som dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse.
Du har ret til at få forkerte eller ukorrekte oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for der, hvor den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling.

Du har i visse tilfælde ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger om dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – med undtagelse fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.   

Du kan læse nærmere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er uenig i den måde vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

Scroll to Top